Porcelana - VITA VM®13
vita-vm13

Ceramika przeznaczona do licowania struktur metalowych w zakresie WRC od ok. 13,8 – 15,2. Zakres jak również temperatura napalania zostały optymalnie dostosowane do:

  • stopów szlachetnych,
  • stopów o zredukowanej zawartości złota,
  • stopów na bazie palladu
  • stopów nieszlachetnych.

Deformacja stopu w tej temperaturze napalania została prawie całkowicie wykluczona.

Poprzez modyfikację procesu produkcji stworzono nową ceramikę, która w przeciwieństwie do ceramik standardowych posiada w procesie napalania strukturę o wyjątkowo homogenicznym podziale faz szkła i faz krystalicznych. Strukturę tę określamy nazwą ‚struktura drobnocząsteczkowa.